20. May Lindholm, Balans, bränd lera, äggoljetempera och vax, höjd ca 50 cm (2)